Namen definiëren en gebruiken

In Excel kunt u gebruikmaken van namen om uw formules veel begrijpelijker te maken zodat ze gemakkelijker te onderhouden zijn. U kunt een naam definiëren voor een één of meerdere cellen ( celbereik ), functie, constante of tabel. Wanneer u eenmaal de gewoonte hebt overgenomen om namen te gebruiken in uw werkmap, kunt u deze namen op eenvoudige wijze bijwerken, controleren en beheren.

Een naam is een duidelijke beschrijving waarmee het gemakkelijker wordt te begrijpen wat het doel is van op het eerste gezicht moeilijk te doorgronden elementen zoals celverwijzingen, constanten, formules of tabellen.

Gedefinieerde naam : een naam waarmee de waarde van een cel, celbereik, formule of constante wordt aangeduid. U kunt niet alleen uw eigen gedefinieerde namen maken, maar soms worden in Microsoft Office Excel ook gedefinieerde namen voor u gemaakt, bijvoorbeeld wanneer u een afdrukgebied instelt of bij het creëren van een tabel.

Tabelnaam : een naam voor een Excel-tabel. Dit is een verzameling gegevens over een bepaald onderwerp die zijn opgeslagen in records (rijen) en velden (kolommen). In Excel wordt een standaardnaam voor Excel-tabellen gebruikt, zoals Tabel1, Tabel2, enzovoort, telkens wanneer u een Excel-tabel invoegt, maar u kunt de naam van een tabel wijzigen zodat deze duidelijker wordt.

Het bereik van een naam
Alle namen hebben een bereik. Dit kan in een specifiek werkblad zijn (ook wel het lokale werkbladniveau genoemd) of in de hele werkmap (ook wel het algemene werkmapniveau genoemd). Het bereik van een naam is de locatie waarbinnen de naam zonder kwalificatie wordt herkend. Namen gebruiken standaard absolute celverwijzingen.

Een naam moet altijd uniek zijn binnen het eigen bereik. U kunt in Excel geen namen definiëren die reeds door u gebruikt worden of door Excel zelf in gebruik zijn. U kunt dezelfde naam echter wel gebruiken in verschillende bereiken. Zo kunt u bijvoorbeeld een naam, zoals Brutowinst, definiëren met de bereiken Blad1, Blad2 en Blad3 in dezelfde werkmap. Hoewel elke naam dezelfde is, is elke naam ook uniek binnen het eigen bereik. Dit kunt u doen om ervoor te zorgen dat een formule waarin gebruik wordt gemaakt van de naam Brutowinst altijd verwijst naar dezelfde cellen op het lokale werkbladniveau.

Een dynamisch bereik kan gecreëerd worden met de functie VERSCHUIVING